Protočte rychleji stůl
a získejte více objednávek.

Rychleji obsloužený stůl znamená prostor pro další zákazníky a více zákazníků znamená vyšší tržby.

Digitální menu

Zákazníci už nemusí čekat na jídelní lístek. Mají ho v mobilu včetně alergenů a fotografií.

Objednávka od stolu

Zákazníci si nyní mohou objednat z vašeho digitálního menu dříve, než k nim dorazí obsluha.

Platba od stolu

Zákazníci naskenují QR kód na stole, sami si rozpočítají účet, zaplatí a můžou jít. Obsluha o všem ví díky notifikaci z pokladny.